fbpx

Instagram nyereményjáték szabályzat

 

Domokos Kata Coaching Anyáknak oldal

Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

 

 

  1. Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Dr. Domokos Katalin Ev. Instagram fiók: @domokoskatacoach

  1. A Játékos

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Instagram adatlappal rendelkező játékos részt vehet.

A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. A játék mechanizmusa

A Szervező a Játékot a Játékos részére a https://www.instagram.com/domokoskatacoach oldalon hirdeti meg.

A Szervező tetszőleges időpontban nyereményjátékot indít el az Instagramon.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy

  • a Játékos kövesse a @domokoskatacoach Instagram oldalt
  • a játék bejegyzés alatt jelölje meg 2 ismerősét 1 kommentben, akiket érdekelhet a játék
  • kedvelje a bejegyzést

A nyeremény sorsolására a Szervező által a Játék kiírásakor megadott időpontban kerül sor a https://commentpicker.com/instagram.php oldalon keresztül.

A sorsolás nyertesét a Szervező a játék bejegyzés poszton keresztül értesíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadására nem kerül sor.

 

  1. Nyeremény

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

A nyereményt a nyertes postán kapja meg. Csak magyarországi címre postázunk.

A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.

A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Instagram oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

  1. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, az Instagram oldalon közzétett, vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

Adatkezelés: http://domokoskata.hu/adatkezelesi-tajekoztato

  1. Egyéb rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

2020. 02. 24.