fbpx

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződései Feltételek az alábbi szolgáltató és az Ön, mint a www.domokoskata.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő vásárló között létrejött távol lévő felek között kötettett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a szolgáltató, mind a vevő részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II. 5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

A szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.

Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a vevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.

A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a szolgáltató és a vevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a vevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.

Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

A vevő a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

 

1. Szolgáltató (cégadatok):

Dr. Domokos Katalin EV.

székhely: 1124 Budapest, Fodor lejtő 6.

nyilvántartási száma: 50836987

adószám: 67839906-1-43

telefonszám: 0630/553-0709

e-mail: coaching@domokoskata.hu

 

 

 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

 1. Letölthető digitális könyv, pdf formátumban és hagyományos nyomtatott könyv
 2. Egyéni és csoportos coaching konzultáció
 3. Online és személyes workshop
 4. Előfizetéses klubtagság.
 5. Online tanfolyam.
 6. Tréning.
 7. Ezek kombinációja.                  A termékek ára bruttó, a számla alanyi mentes.

 

3. A rendelés menete:

3.1 A megrendelő űrlap kitöltésével történik a rendelés. A vevőtől kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, szükség esetén szállítási név, cím, telefonszám. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítéséhez. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a vevő felel.

3.2 A megrendelés leadásának feltétele az általános vásárlási feltételek és adatkezelési tájákoztató ismerete és elfogadása.

3.3 A megrendelés gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a vevő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.

3.4 A vevő a megrendelésről az általa megadott email címen visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a részére.

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

4.1 A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a vevőnek.

4.2 A szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

4.3 A szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A szolgáltatások esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról szolgáltató köteles vevőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 72 órával megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

4.4 A szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. 

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

4.5 A szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

4.6 A szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott vevőknek, a vevők csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani. 

 

3. A vevő jogai és kötelezettségei

3.1 A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatás igénybevételére.

A vevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a szolgáltatás megtartását, és a díj visszafizetését.

3.3 A vevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.

3.4 A vevő a szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. 

 

4. A szolgáltatás helye és ideje

4.1 A szolgáltatásokat a szolgáltató a www.domokoskata.hu weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról szolgáltató köteles a vevőket értesíteni. 

4.2  A papírkönyv kiszállítása az MPL szolgáltatón keresztül történik.  A kifizetett megrendelések 48 órán belül  csomagolásra és feladása kerülnek ajánlott csomag küldeményként.  Az MPL szolgáltató által elkövetett hibák és mulasztások okán bekövetkezett kiszállítási csúszásért és a termék esetleges megrongálódásáért a szolgáltató nem felel. 

A kiszállítás díja Magyarországra bruttó 915 Ft, melyet alapesetben a vevő áll. Nagyobb mennyiség rendelése esetén vagy időszakos akciók keretében a szolgáltató átvállalhatja vagy csökkentheti a kiszállítás díját. A díjváltoztatás jogát fenntartjuk.

Külföldi címre az alábbi feltételekkel vállaljuk a szállítást:

2900 Ft-os szállítási költséggel az alábbi országokba:

 • Ausztria
 • Csehország
 • Horvátország
 • Románia
 • Szlovákia
 • Szlovénia

3500 Ft-os szállítási költséggel:

 • Belgium
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Luxemburg
 • Németország

Csomagautomatába, futárcég által történő kiszállításra nincs mód.

A megrendelt könyvet kiszállításának, épségének, célba juttatásának felelőssége az MPL szolgáltatót terheli. Amennyiben a kiszállítás a vevő  hibájából nem valósul meg és a csomag visszakerül a szolgáltatóhoz, az ismételt kiszállítást csak a kiszállítási költség újbóli megfizetése esetén tudjuk vállalni. Vagy a vásárló élhet az elállás jogával. A szolgáltató nem vállal felelősséget a vásárló hibájából történő sikertelen átvétel miatti extra költségekért.

 

5. A szolgáltatások díjai, fizetési mód

5.1 A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a szolgáltatás díjának befizetése.

A szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a szolgáltatásokat bemutató oldalakon kerülnek meghatározásra.

5.2 A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel. 

 

6. A szolgáltatások lemondása

6.1 A konzultációk lemondásának feltételei:

A lefoglalt időponttól számolva minimum egy héttel korábbi lemondás esetén a konzultáció díja 100 %-ban visszafizetésre kerül a befizető bankkártyájára vagy bankszámlájára.

72 órán túli és 1 héten belüli lemondásnál 50 % a visszatérítés mértéke, 72 órán belül pedig már nincs lehetőség a visszatérítésre. A lemondás történhet az automata rendszeren keresztül, a visszaigazoló e-mailben megadott linken vagy a coaching@domokoskata.hu e-mail címre küldött e-mailben. A lemondás után az időpont felszabadul és szabadon foglalható lesz bárki számára. Ha jár a visszatérítés, akkor az 3 munkanapon belül visszautalásra kerül. A fenti szabálytól egyéni elbírálás kapcsán eltekinthetünk.

Ha a vevő a konzultáción nem jelentkezik a lefoglalt időpontban vagy nem vagy elérhető telefonon, Skype-on, akkor sem jár vissza a konzultáció díja. Vészhelyzet esetén ettől el lehet tekintetni. Késés esetén nincs lehetőség tovább tartani a konzultációt, az előjegyzés szigorúan meghatározott ütemben zajlik.

6.2 A konzultációk időpontja módosításának feltételei

48 órán belül nem lehetséges, előtte szabadon módosítható a szabad időpontok bármelyikére. A módosításra a visszaigazoló e-mailekben található linkre kattintva van lehetőség. Egyedi időpont kérésére jelenleg nincs lehetőség.

Ha a szolgáltató miatt késik vagy nem valósul meg a beszélgetés, teljes mértékű a kártalanítás, soron kívül foglalható új időpont, illetve választható a konzultáció díjának  visszafizetése.

 

7. Elállás joga

7.1 A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (coaching@domokoskata.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a szolgáltató részére. 

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében az MPL futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

7.2 A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.

7.3 Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

7.4 Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti a coaching@domokoskata.hu email címre küldött elektronikus levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

 

 

 

8. A 100% pénzvisszafizetési garancia érvényesítésének feltételei

8.1 A 100% pénzvisszafizetési garancia  online tanfolyamok vásárlása esetén esetén érvényesíthető.

A tanfolyami díj  visszajár abban az esetben, ha a vevő a tanfolyami  online felületen történő regisztrációt követő 3 napon belüli időpontig jelzi annak igénybevételét a visszautaláshoz szükséges bankszámla adatok megadásával a coaching@domokoskata.hu e-mail címre küldött levélben. 

A visszautalás minden esetben bankszámlaszámra történik, másfajta visszatérítés nem lehetséges. A garanciát csak a vevő kérheti, hozzátartozó, rokon vagy más személy nem érvényesítheti. A 100% visszatérítés abban az esetben kérhető, ha a vevő nem vette igénybe a tanfolyamhoz járó online konzultációs lehetőséget. Amennyiben konzultáción részt vett, annak mindenkori díja levonásra kerül a visszatérítendő összegből.

8.2 A garancia érvényesítésének menete 

 1. E-mailben jelezni kell a garancia igénybevételét a tanfolyami díj  visszautalásához szükséges bankszámla adatok megadásával, a 3 napos határidőn belül, a  vevő -mail címéről.
 2. A tanfolyam árának visszautalása 1-3 munkanapon belül történik meg. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.
 3. A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik a  vevő hozzáférése a tanfolyamhoz járó ajándékok, tagságok, tananyagok,  szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megvásárlási lehetőségéhez. Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.
 4. A garanciaigény érvényesítése az utalás elindításának pillanatáig vonható vissza, amint az utalás megtörténik és a számla sztornózásra kerül, erre már nincs mód.
 5. Amennyiben a 3 napos határidő lejártáig nem történik meg a vevő részéről az érvényes számlaszám adatok megadása, a garancia már nem érvényesíthető.
 6. A garanciával élő személynek a továbbiakban a szolgáltató megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.
 7. 2 A 100% pénzvisszafizetési garancia bármikor visszavonható, a visszavonás dátumáig történő vásárlásokra visszamenőleg természetesen a határidők betartásával érvényesíthető.

 

 

9. Szerzői jogok

9.1 A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.

9.2 A szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak a szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a vevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a vevők, valamint a szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

9.3 A szolgáltatások és a hozzá tartozó weboldal, blog, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube oldal teljes tartama és a hírlevelek szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 30.000 Ft + ÁFA összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

9.4 A vevő beleegyezik, hogy a szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a vevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon, Instagramon, hírlevélben példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a vevő a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

9.5. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

 

10. PANASZKEZELÉS

Panasz benyújtásának lehetőségei:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

 

 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt, Budapest, 2021. szeptember 16..

 

1. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BALANCED LIFE CLUB (ONLINE ANYAKLUB)

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Dr. Domokos Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.domokoskata.hu weboldalon keresztül nyújtott Balanced Life Club (Online Anyaklub) szolgáltatás (a továbbiakban: „szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

 

 1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: Dr. Domokos Katalin egyéni vállalkozó
Elérhetőség: kata@domokoskata.hu, 06-30-8700914
Székhely: 1124 Budapest, Fodor lejtő 6.

Adószám: 67839906-1-43

 

 

 1. A Szolgáltatás részletei

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a szolgáltató hatékony, gyakorlatias ismereteket, önfejlesztő módszereket oszt meg a klubtagokkal (továbbiakban “vevők”).

A szolgáltatás célja, hogy a vevők elmélyítsék önismeretüket, önfejlesztő gyakorlatokat végezzenek.

A Balanced Life Club szolgáltatás egy rendszeres előfizetési program, melynek díját díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a vevő által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Balanced Life Club tagság előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta  megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

   

   3. A szerződés létrejötte

  Jelen szerződés a Szolgáltató és a vevő (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a vevő által a www.domokoskata.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „JELENTKEZEM” gomb lenyomásával jön létre.

  A vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

  A jelentkezés során a vevő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A vevő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

  Jelen szerződés elfogadásával a vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

   

  Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával a vevőhozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a www.domokoskata.hu oldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a vevő tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a SimplePay szolgáltatás által kezdeményezve történjenek.

  A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban “Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt

  Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

  Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:
  Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
  Cégjegyzékszám: 01-09-174466
  Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 24386106-2-43

  Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

  A Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.si szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

   

  Féléves és éves tagság váltása esetén a Szolgáltató által kiállított díjbekérőben kapott linken keresztül átutalással vagy bankkártyával lehetséges fizetni a tagsági díjat. 

   A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. 

  Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben (kata@domokoskata.hu címen) a tagság lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult.

  A féléves és éves tagsági lejárata előtt a szolgáltató díjbekérőt küld a vevő által megadott e-mail címre, amelyben a linkre kattintva átutalással vagy bankkártyával fizethető a tagság hosszabbítása. 

  Amennyiben az ismétlődő levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a vevő kérte a tagságának megszűntetését, a klubtagság az előfizetés  lejártát követő nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni a Balanced Life Club  szolgáltatásain belül kínált tananyagokat és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

  A Balanced Life Clubtagság  egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe zárt tagsági oldalon, melyet a megadott email címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A vevőnek van lehetősége az adatai módosítását kérni. A Balanced Life Club belépési adatait más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja a tagsági oldalt.

  4. A tagdíj mértéke

  A szolgáltatás nyújtásáért a szolgáltató havonta bruttó 6.990 Ft megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza. Választható féléves tagság, melynek díja 34.950 Ft (utolsó havi klubtagság ajándék) vagy éves tagság, melynek díja 69.990 Ft (utolsó két havi klubtagság ajándék). 

   5. Számlázás

  A megbízási díj levonásának napján a szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a vevőhöz. A vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben (kata@domokoskata.hu) van lehetőség.

   

  6.  100 % pénzvisszafizetési garancia érvényesítése

  A Balanced Lif Club tagsági díja visszajár abban az esetben, ha a vevő a tagsági oldalon történő regisztrációt követő 14 napon belüli időpontig jelzi annak igénybevételét a visszautaláshoz szükséges bankszámla adatok megadásával a coaching@domokoskata.hu e-mail címre küldött levélben.

  A visszautalás minden esetben bankszámlaszámra történik, másfajta visszatérítés nem lehetséges. A garanciát csak a vevő kérheti, hozzátartozó, rokon vagy más személy nem érvényesítheti. A 100% visszatérítés abban az esetben kérhető, ha a vevő nem vette igénybe a tanfolyamhoz járó online konzultációs lehetőséget. Amennyiben konzultáción részt vett, annak mindenkori díja levonásra kerül a visszatérítendő összegből.

  A garancia érvényesítésének menete:

  1. E-mailben jelezni kell a garancia igénybevételét a klubtagsági díj  visszautalásához szükséges bankszámla adatok megadásával, a 14 napos határidőn belül, a  vevő -mail címéről.  14 napon túl nincs lehetőség a havi tagdíj visszaigénylésére. Féléves és éves tagság esetén a tagsági díj nem jár vissza, ha a fent említett 14 naptári napos határidő után szeretné a vásárló felmondani a szerződést. A féléves és éves konstrukciók havidíjra lebontott ára kedvezőbb, mint a havidíjas fizetési konstrukció, ennek igénybevétele viszont azzal a kötöttséggel jár, hogy a féléves és éves tagság árát előre kell kifizetni és a szolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a féléves és éves tagság lejártáig tart, a megállapodás a tagság lejárta előtt nem mondható fel a vásárló részéről, kivéve abban az esetben, ha a szolgáltató nem tudja nyújtani a szolgáltatást.
  2. A 14 napos garancia érvényesítése esetén a klubtagság árának visszautalása 1-3 munkanapon belül történik meg. A vásárláskor kiállított számla sztornózásra kerül, a sztornó számla pedig kiküldésre.
  3. A garanciaigény jelzésének megtörténte után azonnali hatállyal megszűnik a  vevő hozzáférése a klubtagsághoz járó ajándékok, tananyagok,  szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megvásárlási lehetőségéhez. Ennek nem feltétele a visszautalás sikeres megtörténte.
  4. A garanciaigény érvényesítése az utalás elindításának pillanatáig vonható vissza, amint az utalás megtörténik és a számla sztornózásra kerül, erre már nincs mód.
  5. Amennyiben a 14 napos határidő lejártáig nem történik meg a vevő részéről az érvényes számlaszám adatok megadása, a garancia már nem érvényesíthető.
  6. A garanciával élő személynek a továbbiakban a szolgáltató megtagadhatja további termékek eladását vagy szolgáltatások nyújtását, egyéni elbírálás alapján.
  7. A 100% pénzvisszafizetési garancia bármikor visszavonható, a visszavonás dátumáig történő vásárlásokra visszamenőleg természetesen a határidők betartásával érvényesíthető.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7. 7. A szerződés felmondása

  A Szerződő Felek bármelyike  – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. 

  8. A szerzői jogok

  A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.domokoskata.hu weboldal, annak aloldalai, elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 150.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget

  9. Teljességi záradék

  A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

  10. A szerződés hatálya

  A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

  11. A szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések.

  A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

  A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

   

   

  Hatályos: 2021. szeptember 16. 

   

  Save